ธุรกิจ

ธุรกิจ

การทำการตลาดบ้านลิฟท์

บ้านลิฟท์ตลาดมิได้อิ่มตัวตลาดผลิตภัณฑ์เป็นสิ่งที่ดี ผู้สร้างลิฟท์ที่บ้านบอกว่าแม้ว่าจะมีการเติบโตอย่างเร็วของการเป็นเจ้าของลิฟท์ลิฟท์ในประเทศจีน